Cleientiaid

Mae gan ein cleientiaid i gyd un peth yn gyffredin: Awydd ysgogol i greu dyfodol sy'n trawsnewid busnes, diwydiant ac yn y pen draw yn y byd.

Am dros ugain mlynedd mae Cheryl Cran wedi gweithio gyda dwsinau o ddiwydiannau, cannoedd o gleientiaid a miloedd o gynulleidfaoedd ledled y byd i'w paratoi'n well ar gyfer dyfodol gwaith.

Darllen tystebau

Cheryl oedd ein prif siaradwr agoriadol ar gyfer ein Uwchgynhadledd Sgiliau Heb eu Plwg Arloesi yn Toronto.

O'n sgwrs gyntaf roedd yn amlwg bod Cheryl yn wybodus iawn yn Nyfodol Gwaith ac wedi cymryd yr amser i ddeall amcanion ein sefydliad a'n digwyddiad. Roedd ei chyflwyniad yn ddeniadol ac yn addysgiadol ac fe sefydlodd weddill ein diwrnod yn berffaith. Roedd gennym gynulleidfa amrywiol a oedd yn cynnwys myfyrwyr ysgolion uwchradd, addysgwyr, arbenigwyr diwydiant a swyddogion y llywodraeth. Cymerodd pawb rywbeth oddi wrth araith Cheryl a rhoi sylwadau ar bŵer y cyflwyniad yn eu sylwadau adborth. Byddwn yn croesawu gweithio gyda Cheryl eto yn y dyfodol. ”

Namir Anani / Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol
ICTC
Darllenwch dysteb arall