Cleientiaid

Mae gan ein cleientiaid i gyd un peth yn gyffredin: Awydd ysgogol i greu dyfodol sy'n trawsnewid busnes, diwydiant ac yn y pen draw yn y byd.

Am dros ugain mlynedd mae Cheryl Cran wedi gweithio gyda dwsinau o ddiwydiannau, cannoedd o gleientiaid a miloedd o gynulleidfaoedd ledled y byd i'w paratoi'n well ar gyfer dyfodol gwaith.

Darllen tystebau

Roedd Cheryl yn arbenigwr gwadd yn ein cynhadledd arweinyddiaeth flynyddol - cyflwynodd ar arweinyddiaeth newid a recriwtio talent. Ar lefel uchel gwelsom fod dull Cheryl, y berthynas â'r tîm arweinyddiaeth a'r modelau a gyflwynodd yn union yn unol â'n nodau ar gyfer cynhadledd. Y canlyniad terfynol yw ei fod wedi ein gadael i eisiau gwybod mwy am y cylch newid ac edrych yn agosach ar sut i gefnogi ein harweinwyr yn well i fod yn hyblyg ac ystwyth gyda newid parhaus. ”

WB, Ymchwil a Datblygu
BASF
Darllenwch dysteb arall