Cleientiaid

Mae gan ein cleientiaid i gyd un peth yn gyffredin: Awydd ysgogol i greu dyfodol sy'n trawsnewid busnes, diwydiant ac yn y pen draw yn y byd.

Am dros ugain mlynedd mae Cheryl Cran wedi gweithio gyda dwsinau o ddiwydiannau, cannoedd o gleientiaid a miloedd o gynulleidfaoedd ledled y byd i'w paratoi'n well ar gyfer dyfodol gwaith.

Darllen tystebau

Rydw i wedi gweithio gyda Cheryl sawl gwaith a phob digwyddiad mae hi'n ei fwrw allan o'r parc. Mae hi'n gwrando ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi a'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni gyda'ch digwyddiad, mae hi'n dod â neges ymarferol gyda delweddau cofiadwy sy'n ysbrydoli'r gynulleidfa. Mae gwerthusiadau o gyflwyniadau Cheryl bob amser yn farciau uchel iawn. Mae hi'n ddilys, yn ddeinamig ac yn broffesiynol. Mae hi'n cyflawni bob tro! ”

Prif Swyddog Gweithredol
Sefydliad Rhwydwaith CREW
Darllenwch dysteb arall