Cleientiaid

Mae gan ein cleientiaid i gyd un peth yn gyffredin: Awydd ysgogol i greu dyfodol sy'n trawsnewid busnes, diwydiant ac yn y pen draw yn y byd.

Am dros ugain mlynedd mae Cheryl Cran wedi gweithio gyda dwsinau o ddiwydiannau, cannoedd o gleientiaid a miloedd o gynulleidfaoedd ledled y byd i'w paratoi'n well ar gyfer dyfodol gwaith.

Darllen tystebau

Roedd cyflwyniad Cheryl ar Ddyfodol Gwaith yn cynnig awr ryngweithiol a gafaelgar i gychwyn ein digwyddiad. Roedd ein gwesteion yn arbennig o hoff o gyfranogiad y gynulleidfa a'r camau gweithredu ar sail tystiolaeth y gallent eu cymryd yn ôl i'w timau ar unwaith i'w rhoi ar waith. Fe wnaeth hi ei fwrw allan o'r parc ar gyfer ein cynulleidfa o weithwyr proffesiynol 350 HR, recriwtio a datblygu talent. ”

J. Palm / Rheolwr Gyfarwyddwr
TeamKC: Bywyd + Talent
Darllenwch dysteb arall