Polisi Preifatrwydd

Nid yw Synthesis at Work Inc., dba Cheryl Cran a NextMapping yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy amdanoch chi pan ymwelwch â'n Gwefan oni bai eich bod yn darparu'r wybodaeth hon yn wirfoddol, er enghraifft trwy gysylltu â ni trwy ein ffurflenni e-bost, gan gynnwys anfon ymholiadau atom. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti y tu allan i'n sefydliad, ac eithrio yn ôl yr angen i gyflawni eich archeb.

Oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio â, efallai y byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost yn y dyfodol i ddweud wrthych am arbennig, cynnyrch neu wasanaethau newydd, neu newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn.

Eich Mynediad at a Rheoli Dros Gwybodaeth

Gallwch optio allan o unrhyw gysylltiadau gennym ni yn y dyfodol ar unrhyw adeg. Gallwch wneud y canlynol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni trwy'r cyfeiriad e-bost neu'r rhif ffôn a roddir ar ein gwefan. Gall gwybodaeth bersonol a gesglir yn yr achosion hyn gynnwys eich enw, manylion cyswllt, cyfeiriad e-bost, a'ch rhif ffôn. Nid ydym byth yn rhannu nac yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw un.

Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau at: info@nextmapping.com